Chicago Classic 2019 Champions Jack & Jill Glenn Ball & Laureen Baldovi